Tel: 728-922-917

Email: przyalei@doitnieruchomosci.pl

© 2019 by Do It Nieruchomości

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

 • Black Facebook Icon

Przedstawiona oferta oraz wizualizacje mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i przetwarzamy wyłącznie zgodnie z celem w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie obwiązujących przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych, może być:​​

 1. wyrażona przez klienta zgoda

 2. zawarcie umowy między klientem, a firmą Do It Nieruchomości

 3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

 

PODSTAWY PRAWNE
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 jest nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na e-mail oraz numer telefonu, to podstawa prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest firma Do it Nieruchomości S.C., z siedzibą na ulicy Prusa 14/1 60-819 Poznań, wielkopolskie, NIP 781 199 82 37  Regon  38 38 15 113, Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Jeśli chcecie Państwo korzystać z oferowanych usług, zawieracie Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo takie dane osobowe jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, nazwę, numer i serię dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do nawiązania współpracy i skorzystania z usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe.

W trakcie trwania umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych, niektóre dane możemy pozyskać od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, na przykład: dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji np. publicznie dostępne rejestry jak Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej, imiona państwa rodziców, stan cywilny, dane o numerze Państwa rachunku bankowego.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Dane przetwarzamy w celu:

 

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak by realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. b)

 2. wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c)

 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności: w celach marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o ofertach, za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
W niektórych sytuacjach przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, w takich sytuacjach ADMINISTRATOR wymaga zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Odbiorcami danych są lub mogą być:

 

 • nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy, którym dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki

 • nasi partnerzy (doradcy finansowi, kancelarie prawne, notariusze)

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne

 • banki dla celów realizacji płatności, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, firmy kurierskie i pocztowe

 • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami

 

PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE
Na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookies i podobnych do zbierania i przetwarzania danych.

 

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
Na naszych stronach są wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomymi. Przy korzystaniu z wtyczek np. Facebook „Lubię to” mogą zostać pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe. Prosimy pamiętać, że otwierając linki, które przenoszą Państwa na strony internetowe podmiotów trzecich, podlegają Państwo ich polityce prywatności.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA
Okres przechowywania danych osobowych odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie usług marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania ich przed wycofaniem zgody.Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

 

PAŃSTWA USTAWOWE PRAWA
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. A od dnia 25.05.2018r prawo ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi, dadzą nam Państwo szansę zajęcia się Państwa sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem z tego powodu prosimy o kontakt telefoniczny 728-922-917 lub mailowy: biuro@doitnieruchomosci.com

 

Zastrzegamy możliwość zmiany swojej polityki prywatności poprzez wprowadzenie modyfikacji do powyższego zapisu.